Omnis Oracle Partner
Omnis je dobio nagradu DIS-a za informacioni sistem za komunalna preduzeća
LIČNA KARTA

Društvo za računarski inženjering, Omnis d.o.o.

Matični broj: 07928114
PIB: 100829471
Adresa: Goce Delčeva 44, 11070 Novi Beograd
Tel1: +381 11 2699 229
Tel2: +381 11 2696 021
Fax: +381 11 2699 229
e-mail: office@omnis.rs
WEB: www.omnis.rs

Check PageRank

Profil


PROFIL KOMPANIJE OMNIS

Društvo za računarski inženjering, “Omniis” d.o.o., iz Beograda, je osnovano 1992. godine.

Isključiva delatnost Društva je softverski inženjering, odnosno, razvoj i implementacija Informacionih sistema – IS-a i pružanje vezanih usluga, koje iz tog procesa proističu.

OSNOVNA DELATNOST KOMPANIJE

Omnis spada u grupu vodećih srpskih isporučioca kvalitetnog – konfigurabilnog i adaptabilnog – aplikativnog poslovnog softvera, prilagođenog standardima Sistema kvaliteta. Aplikativni softver je realizovan u ambijentu relacione baze podataka Oracle. Projektovan je, razvijen i testiran uz doslednu primenu Oracle Case metodologije projektovanja IS-a velike složenosti i uz pomoć Oracle-ovih moćnih alata za projektovanje, validaciju i generisanje programskih modula.

Omnisov aplikativni softverski proizvod, podeljen u funkcionalno objedinjene podsisteme, proizveden nad najzastupljenijom bazom podataka u svetu u potpunosti je dokumentovan i u velikoj meri oslobođen grešaka programskog koda!

Osnivači Omnisa se automatizacijom poslovnih procesa u različitim Poslovnim sistemima bave preko 25 godina. U tom periodu razvijene su tri generacije aplikativnog softvera. Naziv aktuelne verzije aplikativnog softverskog proizvoda je Aplikativni sistem Pulls™ – skraćeno Pulls™.

Po svojim karakteristikama, Pulls™ spada u kategoriju aplikativnog softvera u svetu poznatog pod nazivom ERP Sistemi – Enterprise Resource Planning Systems, dakle Sistemi za planiranje i upravljanje resursima preduzeća!

Ideja vodilja u filozofiji realizacije Omnisovog jedinstvenog softverskog rešenja je zasnovana na činjenici, da se automatizacijom svakog tipičnog poslovnog procesa može dostići konačni broj univerzalnih i standardnih softverskih modula, konačnog oblika.

Osnova konceptualnog rešenja je spoznaja, da organizacija i izvršenje radnih zadataka vezanih za svaki pojedinačni poslovni proces NE ZAVISE od karaktera i osobina Poslovnog sistema, unutar kojeg se odvija, već od KARAKTERA i OSOBINA samog poslovnog procesa, kao i od RASPOLOŽIVOSTI resursa i znanja i OSPOSOBLJENOSTI izvršilaca, koji u poslovnom procesu učestvuju!

U postupku automatizacije tokova poslovnih procesa, projektanti Omnisa su akumulirali znanje velikog broja eksperata iz skoro svih oblasti poslovanja, usvojili pravila, procedure i standarde Sistema kvaliteta i razvili veliki broj standardnih aplikativnih podsistema i modula, koji na identičan način zadovoljavaju potrebe raznorodnih Poslovnih sistema. Naravno, proces razvoja i standardizacije softverskih rešenja se nikada ne završava.

Svaka automatizacija tokova poslovnih procesa novog Poslovnog sistema OPLEMENJUJE postojeća rešenja NOVIM SAZNANJIMA i podiže njihov ukupan nivo i kvalitet!

Posebnu pažnju Omnis je prilikom realizacije softverskih rešenja posvetio sprečavanju pojave REDUNDANSE (višekratnih zapisa) podataka u bazi podataka. Pulls™ je integralni IS, projektovan i realizovan nad jedinstvenom, centralizovanom bazom podataka!

Za razliku od integrisanih softverskih rešenja, sastavljenih od samostalnih podsistema, koji podatke RAZMENJUJU, u integralnim softverskim rešenjima se podsistemi NASLANJAJU jedan na drugi i DELE zajedničke podatke.

Na ovaj način, postignut je jedan od osnovnih ciljeva u izradi IS-a velike složenosti!

Svaki podatak se unosi u IS na mestu nastanka, samo JADANPUT (bez ponavljanja), ODMAH zauzima konačnu poziciju u bazi podataka i istog trena je NA RASPOLAGANJU ostalim podsistemima i svim (ovlašćenim) KORISNICIMA!

Naslanjajući se na princip INTEGRALNOSTI, Pulls™ postiže zavidne rezultate u brzini protoka podataka i brzini obrade podataka, odnosno formiranju informacija, kao složenijeg oblika informisanja. S pravom se svrstava u red malobrojnih softverskih rešenja, čije performanse se mogu okarakterisati kao RAD U REALNOM VREMENU. Stručnjaci Omnisa su uložili puno truda i vremena u pronalaženju optimalne realizacije ovog koncepta.

Potpunom automatizacijom transakcija u srednjem sloju Aplikativnog sistema i njihovim spuštanjem na nivo proverenih i dokazanih baznih rutina, Pulls™ predstavlja čistokrvni “Event Driven” (događajima upravljan) Sistem, koji praktično (osim kada to poslovni procesi zahtevaju) ne poznaje masovnu (batch) obradu podataka!

Nestabilnost poslovnog okruženja, česta izmena državne legislative i uslova poslovanja, kao i izmene u načinu prikazivanja rezultata poslovanja su problemi, sa kojima se susreću svi Poslovni sistemi a nasledno i poslovni IS-i. Stručnjaci Omnisa su ovoj problematici takođe posvetili dužnu pažnju.

Kao rezultat ovih napora, u Pulls™ je ugrađen jedinstveni meta-model parametarskih podataka, koji omogućava, da se bez izmene programskog koda kompletan kompanisjki IS može, u relativno kratkom vremenskom periodu, prilagoditi nastalim promenama – BEZ OBZIRA NA NJIHOVO POREKLO!

Rešenja, sadržana u standardnim Aplikativnim podsistemima Pulls™-a, mogu se implemetirati u SVIM – malim, srednjim, velikim – Poslovnim sistemima iz sledećih oblasti poslovanja:

 • Proizvodnja (komadna, šaržna ili kontinualna),
 • Trgovina (veletrgovina, veledrogerija, tranzitna trgovina, konsignaciona trgovina, maloprodaja, obračun i naplata potrošnje gasa u vele i maloprodaji, …) i
 • Komunalne usluge (obračun i naplata vode, smeća i/ili grejanja, grobljanske usluge, …).

OSTALE PRATEĆE USLUGE

Kao nadgradnju na razvoj i implementaciju IS-a u tokove poslovnih procesa Poslovnih sistema, Omnis pruža sledeće vezane i dopunske usluge:

 • Podrška planiranju i organizaciji uvođenja poslovnih Informacionih sistema,
 • Licenciranje, implementacija i kastomizacija standardnih Aplikativnih podsistema,
 • Podrška u izboru, isporuci i integraciji računarskog i mrežnog hardvera,
 • Projektovanje, izgradnja i implementacija namenskih Aplikativnih podsistema,
 • Inicijalizacija baze podataka standardnim setom šifarnika i parametara,
 • Podrška u organizaciji i preuzimanju podataka iz prethodno korišćenih softverskih aplikacija,
 • Održavanje u garantnom i vangarantnom roku i dalji razvoj implementiranog IS-a,
 • Optimizacija performansi IS-a – kao celine,
 • Podrška u korišćenju sistemskog softvera i u administriranju baze podataka,
 • Obuka korisnika IS-a – standardna i funkcionalna, itd.