Omnis Oracle Partner
Omnis je dobio nagradu DIS-a za informacioni sistem za komunalna preduzeća
LIČNA KARTA

Društvo za računarski inženjering, Omnis d.o.o.

Matični broj: 07928114
PIB: 100829471
Adresa: Goce Delčeva 44, 11070 Novi Beograd
Tel1: +381 11 2699 229
Tel2: +381 11 2696 021
Fax: +381 11 2699 229
e-mail: office@omnis.rs
WEB: www.omnis.rs

Check PageRank

Podrška


U toku eksploatacije SVAKOG softverskog proizvoda, pa tako i Aplikativnog sistema Pulls™, neminovno se javljaju greške, a kao njihova posledica i mogući zastoji u radu Informacionog sistema – IS-a.

Generalno posmatrano, greške u radu IS-a mogu biti posledica:

 • Propusta i grešaka u softveru (greške u programskom kodu),
 • Propusta i grešaka u korišćenju softvera (greške korisnika),
 • Grešaka u radu Sistemskog softvera,
 • Hardverskih ispada sistema i slično.
Svaka pojava greške, sa ili bez zastoja kompletnog ili dela IS-a, bez obzira na njeno poreklo, ZAHTEVA određene INTERVENCIJE nad programskim modulima i/ili nad podacima u bazi podataka!

Osim grešaka, pojavljuje se potreba i za manjim ili većim IZMENAMA softverskog rešenja, kao posledica:

 • Unapređenja tehnologije i alata za razvoj softvera,
 • Unapređenja tehnologije hardverskih resursa i komunikacija,
 • Promena u fukcionisanju Poslovnog sistema kompanije korisnika,
 • Promena pravila i regulativa u okruženju Poslovnog sistema,
 • Potreba funkcionalnih poboljšanja projektnih rešenja,
 • Inovacija i unapređenja samog softverskog rešenja od strane proizvođača i slično.

Strateški gledano, kompanija Omnis stoji na stanovištu, da izvršioci kompanije korisnika moraju imati apsolutnu SIGURNOST, da su informacije, koje dobijaju iz svog IS-a TAČNE i da je MOGUĆNOST pojavljivanja greške, kao posledice grešaka u programskom kodu MINIMALNA!

ALI, takođe moraju imati apsolutnu SIGURNOST, da će, ukoliko (eventualno) do greške i dođe iz BILO KOG razloga, imati NEPODELJENU pažnju tima stručnih ljudi, koji će njihov problem SIGURNO rešiti!

I konačno, moraju imati apsolutnu SIGURNOST, da će sve intervencije biti izvršene uz MINIMALNO odlaganje i na, za njihovu kompaniju, NAJ-POGODNIJI, NAJ-EFIKASNIJI i NAJ-JEFTINIJI način u odnosu na OBIM i KVALITET usluge!

Svesni smo, da su navedena OČEKIVANJA, kao i ČINJENICA, da je za korisnika OSIM ISPRAVKE (eventualnih) grešaka, UNAPREĐENJE postojećih softverskih rešenja, NADGRADNJA i PROŠIRENJE funkcionalnosti IS-a od KRUCIJALNE važnosti za NORMALAN i KOMFORAN rad.

Kao proizvođači i kompletni autori Aplikativnog sistema Pulls™, osmislili smo JEDINSTVEN SISTEM KORISNIČKE PODRŠKE, koji zadovoljava SVE korisnikove ZAHTEVE i OČEKIVANJA!

Generalno, nakon isteka garantnog perioda u trajanju od 12 meseci, Omnis nudi kompaniji korisnika sklapanje posebnog Ugovora o održavanju i daljem razvoju softvera, kojim se, osim opštih obligacionih uzansi, KLASIFIKUJU i PRECIZNO DEFINIŠU:

Ponuđeni SISTEM zajedničke odgovornosti za rad IS-a, pri čemu:

 • IZVRŠIOCI kompanije korisnika odgovaraju ISKLJUČIVO za ispravnost sopstvenog rada i za SPREČAVANJE zloupotreba u radu sa IS-om, dok
 • za ISPRAVAN RAD programskih modula, a naročito za KONZISTENTNOST (SAGLASNOST) podataka u bazi podataka odgovara isključivo PRUŽALAC USLUGE održavanja, odnosno PROIZVOĐAČ softvera,

predstavlja NAJBOLJE rešenje za kompaniju korisnika i JEDINSTVEN je na domaćem tržištu!

Samo zadovoljan izvršilac kompanije korisnika, koji NE SUMNJA u ISTINITOST i TAČNOST informacija, dobijenih iz STABILNOG i POUZDANOG IS-a, IS-a koji je pod budnim okom stručnih ljudi PROIZVOĐAČA, može na svom radnom mestu pružiti MAKSIMUM svojih radnih sposobnosti i time DIREKTNO doprineti uspešnom poslovanju svoje kompanije!

INDIREKTNO, uspešnost poslovanja kompanije korisnika doprinosi USPEŠNOSTI i kompanije Omnis, što za posledicu ima STABILNOST i POUZDANOST partnerskog odnosa između dve kompanije, praktično na NEOGRANIČENO VREME.

STEPENOM svoje SLOŽENOSTI, SOFISTICIRANOSTI i INTEGRALNOSTI, STEPENOM ugrađenog AUTOMATIZMA i BRZINOM rada, OBIMOM pružanih informacija i OBIMOM i KVALITETOM pružane korisničke PODRŠKE i POMOĆI u radu od strane njegovih autora, Aplikativni sistem Pulls™ za kompaniju korisnika predstavlja KONAČNO softversko rešenje za njen Informacioni sistem bilo koje složenosti!