Omnis Oracle Partner
Omnis je dobio nagradu DIS-a za informacioni sistem za komunalna preduzeća
LIČNA KARTA

Društvo za računarski inženjering, Omnis d.o.o.

Matični broj: 07928114
PIB: 100829471
Adresa: Goce Delčeva 44, 11070 Novi Beograd
Tel1: +381 11 2699 229
Tel2: +381 11 2696 021
Fax: +381 11 2699 229
e-mail: office@omnis.rs
WEB: www.omnis.rs

Check PageRank

ERP – Šta je ERP softver

Postojanje Poslovnog sistema – PS-a, se manifestuje skupom poslovnih aktivnosti, koje on, kao jedinstvena celina izvršava u ostvarenju svojih globalnih ciljeva. Da bi ostvario zacrtane ciljeve, PS se organizuje u čitav niz funkcionalno definisanih, hijerarhijski povezanih poslovnih podsistema sa strogo ograničenim oblastima delovanja. Pri tom, dubina hijerarhijskog razlaganja zavisi od obima i složenosti zadataka, koje poslovni podsistemi obavljaju. Bez obzira na vrstu i specifičnosti zadataka, svi poslovni podsistemi PS-a imaju dve zajedničke osobine:

  • Deluju u interakciji sa ostalim poslovnim podsistemima – horizontalno i vertikalno i
  • Koriste i produkuju informacije – interne i eksterne.

Većina poslovnih aktivnosti spadaju u grupu složenih procesa, sastavljenih od bezbroj podprocesa, čija osnovna svrha je optimalno upravljanje resursima PS-a u cilju ostvarivanja maksimalnog profita.

Profit je Pretpostavka, Preduslov, Cilj i Posledica! Pretpostavka osnivanja PS-a, Preduslov njegovog opstanka, Cilj kome su usmerene njegove aktivnosti i
Posledica uspeha.

Kako obezbediti, da PS usmeravanjem svojih aktivnosti prema optimalnom upravljanju resursima postigne maksimalne vrednosti profita?

Savremeno poslovanje u složenim uslovima sve veće liberalizacije tržišta, otvaranja prema svetu i ekstremno pojačane konkurencije zahteva, savremena poslovna rešenja, koja omogućavaju donošenje ispravnih poslovnih odluka. Donošenje ispravnih poslovnih odluka je moguće samo u okruženju, koje raspolaže pravovremenom, tačnom, sažetom i kompletnom spoznajom o događajima kako unutar PS-a, tako i u njegovom bližem i daljem okruženju.

Pravovremene i ispravne odluke, dejstvom povratne sprege, blagotvorno utiču na otklanjanje grešaka iz prošlosti i sprečavaju negativne uticaje u budućnosti.

Dakle, za donošenje ispravnih poslovnih odluka, neophodno je, da PS poseduje dovoljan obim i kvalitet INFORMACIJA, koje se mogu obezbediti samo na jedan način: maksimalnom automatizacijom odvijanja poslovnih procesa uvođenjem Informatičkih Tehnologija – IT-a u poslovanje PS-a, odnosno, izgradnjom kompleksnog Informacionog sistema – IS-a, koji, poput paukove mreže osluškuje poslovne događaje, prikuplja i obrađuje sirove informacije prevodeći ih istovremeno u smisleni i korisniku prihvatljiv oblik.

Izveštaji, tabele, grafikoni… predstavljaju osnovne alatke savremenog menadžmenta.
Pomoću njih savremeni menadžer oseća Pulls™ poslovnih aktivnosti, prati njihov početak, utiče na njihov razvoj, sumira rezultate… jednom rečju UPRAVLJA !

Drugim rečima, neophodno je u tokove poslovnih procesa implementirati IS, koji po svojim karakteristikama spada u kategoriju ERP Sistema – Enterprise Resource Planning Systems, odnosno u Aplikativne softverske sisteme za planiranje i upravljanje resursima PS-a.

Da bi IS bio u kategoriji ERP Sistema i omogućio nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti, odnosno, omogućio efikasno i svrsishodno izvršavanje zadataka izvršilaca u poslovnim podsistemima PS-a, vertikalnu i horizontalnu razmenu informacija između njih, kao i razmenu informacija sa poslovnim okruženjem, mora biti:

Rukovodeći se postavljenim zahtevima i osluškujući potrebe i zahteve iz PS-a, Kompanija Omnis je, kao dugogodišnji partner Korporacije Oracle, iskoristila svoje, preko dve decenije dugo iskustvo u automatizaciji tokova poslovnih procesa i u proteklih 10 godina, razvila Aplikativni softverski sistem za upravljanje resursima poslovnih sistema, nazvan Pulls™. Po svojim karakteristikama, Pulls™ je punokrvni ERP Sistem, koji poseduje SVE zahtevane osobine.