Omnis Oracle Partner
Omnis je dobio nagradu DIS-a za informacioni sistem za komunalna preduzeća
LIČNA KARTA

Društvo za računarski inženjering, Omnis d.o.o.

Matični broj: 07928114
PIB: 100829471
Adresa: Goce Delčeva 44, 11070 Novi Beograd
Tel1: +381 11 2699 229
Tel2: +381 11 2696 021
Fax: +381 11 2699 229
e-mail: office@omnis.rs
WEB: www.omnis.rs

Check PageRank

ERP – Prodaja

Politika prodaje Aplikativnog sistema Pulls™

Aplikativni sistem Pulls™ se sastoji od mnoštva aplikacija i predstavlja kompleksno softversko rešenje, namenjeno za automatizaciju tokova poslovnih procesa u Poslovnim sistema.

Aplikacije Pulls™-asu klasifikovane u sledeće kategorije:

  • Obavezne ERP aplikacije – administrativne, kataloške aplikacije, oslonjene na meta model,
  • Opcione ERP aplikacije – finansije, osnovna sredstva, zarade, itd.,
  • Standardne aplikacije Namenskog softvera – proizvodnja (kontinulana i šaržna) prodaja (veledrogerije, veletrgovine, ,,,), komunalne delatnosti, objedinjenom naplatom (potrošnja vode, gasa, komunalne usluge, grobljanske usluge, … )

Ukoliko je Vaša delatnost SPECIFIČNA i nije obuhvaćena našom [sadašnjom ponudom], spremni smo, da za Vaše potrebe u kratkom roku razvijemo potpuno specifične namenske aplikacije, prema Vašim zahtevima.

Ubeđeni smo, da stepenom svoje složenosti, sofisticiranosti rešenja i integralnosti, stepenom ugrađenog automatizma i brzine rada, kao i obimom pružanih informacija, Pulls™ za Vašu kompaniju predstavlja KONAČNO softversko rešenje za kompanijski IS. [pogledaj Produkte].

Bez obzira na činjenicu, da Pulls™ u eksploataciji pruža korisniku velike [benefite], koji u kratkom vremenskom periodu vraćaju korisniku uložena sredstva, [cena] ovako kompleksnih softverskih rešenja kod velikog broja potencijalnih kupaca predstavlja OSNOVNU PREPREKU za njihovu nabavku i implementaciju.

Svesni navedenih činjenica, kao i ukupne situacije u kojoj sveprisutna EKONOMSKA KRIZA još više usložnjava uslove poslovanja, smatrali smo svojom obavezom, da pogodnosti, koje proističu korišćenjem Informacionog sistema, baziranog na našem ekskluzivnom proizvodu Pulls™, približimo što VEĆEM BROJU KORISNIKA.

Zato smo se potrudili, da definišemo Politiku prodaje Pulls™-a, koja Vam omogućava nabavku za četvrtinu nominalne vrednosti, odnosno, ako Vam to više odgovara, beskamatnim kreditiranjem na period od nekoliko godina.

Naš moto je: Pulls™ u funkciji ostvarenja profita – kako za Vas, tako i za nas!

Da bi ste nabavili Pulls™, treba da obezbedite 10% avansne uplate a ostatak da platite po jednom od sledećih modela:

Model Moment
preseka
Opis modela Nabavna
vrednost
[%]
Ostvareni
popust
[%]
 Model-0  Datum
primopredaje
Izmirenje na datum primopredaje
softvera
 25  75
 Model-1  Datum
primopredaje
nakon 1. god
Izmirenje na datum primopredaje
softvera, nakon 1 godine
eksploatacije
 40  60
 Model-2  Datum
primopredaje
nakon 2. god
Izmirenje na datum primopredaje
softvera, nakon 2 godine
eksploatacije
 55  45
 Model-3  Datum
primopredaje
nakon 3. god
Izmirenje na datum primopredaje
softvera, nakon 3 godine
eksploatacije
 70  30
 Model-4  Datum
primopredaje
nakon 4. god
Izmirenje na datum primopredaje
softvera, nakon 4 godine
eksploatacije
 85  15
 Model-5  Datum
primopredaje
nakon 5. god
Izmirenje na datum primopredaje
softvera, nakon 5 godina
eksploatacije
 100  0
Kompanija Omnis GARANTUJE, da osim troškova navedenih u Politici prodaje NE postoje nikakvi SKRIVENI i/ili DODATNI troškovi!